Verzameling handige OSX toetsencombinaties

Bijzondere tekens en hoe je ze typt op de Mac, alsook verborgen functies. Gebruik eens wat vaker een kastelijntje!

[control] + [command] + [spatie] : open glyph en emoji selector

Accenten:
ó : [option] + [E] accent aigu 
ô : [option] + [I] accent circonflexe
ò : [option] + [\`]  accent grave
ö : [option] + [U] trema, umlaut
ñ : [option] + [N] tilde
Geld
ƒ : [option] + [F] Gulden, Florijn
€ : [option] + [2] Euro
£ : [option] + [3] Pond
¥ : [option] + [Y] Yen
¢ : [option] + [4] Cent
Speciale letters
ç : [option] + [C] cedille
¡ : [option] + [1] omgekeerd uitroepteken
ı : [shift ] + [option] + [B] i zonder punt
¿ : [shift ] + [option] + [?] omgekeerd vraagteken
ß : [option] + [S] ringel-S, eszett
ø : [option] + [O]
å : [option] + [A]
Typografie
• : [option] + [8] middenpunt, bullet
© : [option] + [G] copyright
® : [option] + [R] registered
™ : [shift ] + [option] + [2] trademark
¶ : [option] + [7] alinea
§ : [option] + [6] paragraaf
– : [option] + [-] half kastelijntje, en-dash
— : [shift ] + [option] + [-] kastelijntje, em-dash
† : [option] + [T] obelisk
‡ : [shift ] + [option] +[7] dubbele obelisk
„ : [shift ] + [option] +[W] laag aanhalingsteken
… : [option] + [;] beletselteken, ellips
‹ : [shift ] + [option] + [3] punthaak links
› : [shift ] + [option] + [4] punthaak rechts
« : [option] + [\\] dubbele punthaak links
» : [shift ] + [option] + [\\] dubbele punthaak rechts
Wiskunde
÷ : [option] + [/] deelteken
⁄ : [shift ] + [option] + [1] breukstreep
√ : [option] + [V] wortelteken
¬ : [option] + [L] niet
≥ : [option] + [.] groter of gelijk
≤ : [option] + [,] kleiner of gelijk
≠ : [option] + [=] ongelijk
≈ : [option] + [X] ongeveer gelijk
± : [shift ] + [option] + [+] plus of min
∑ : [shift ] + [option] + [W] som
∏ : [shift ] + [option] + [P] produkt
∫ : [option] + [B] integraal
∆ : [option] + [J] delta
∂ : [option] + [D] partiële afgeleide 
µ : [option] + [M] mu
π : [option] + [P] pi
Ω : [option] + [Z] omega
° : [shift ] + [option] + [8] graad
‰ : [shift ] + [option] + [E] promille
∞ : [option] + [5] oneindig
Diversen
˘ : [shift ] + [option] + [.] breve
¯ : [shift ] + [option] + [,] macron
◊ : [shift ] + [option] + [V] ruit
 : [shift ] + [option] + [K] Apple logo
Finder:
Toon⁄verberg verborgen bestanden: [command] + [shift ] + [.]
Maak nieuwe map: [command] + [shift] + [N]
Photoshop:
Draai clone stamp/healing brush: 
linksom:  [option] + [shift ] + [,] 
rechtsom: [option] + [shift ] + [.]